mladinski center

MC hotel

MC KAVARNA

NOVIČKE

o mladinskem centru žalec

Gre za neprofitno ustanovo, namenjeno v prvi vrsti mladim, katere osnovno poslanstvo je omogočanje mladim aktivno in koristno preživljanje prostega časa, zagotavljanje zadovoljevanja najrazličnejših interesov in znanj, vključevanje vseh skupin mladih, širjenje njihovih socialnih omrežji ter omogočanje njihovega osebnega razvoja v sposobne in konkurenčne odrasle posameznike.

KONTAKT

Mladinski center Žalec,

Aškerčeva ulica 13, 3310 Žale

info@mc-zalec.si

03 710 22 30

IMAŠ IDEJO?
IMAŠ IDEJO?
IMAŠ IDEJO?

partnerji