vir: https://www.zkst-zalec.si/sl-si/objave/1520/zalec-najlepse-mesto-v-sloveniji

Je za kakovosten program nujen javni zavod?

Občina Žalec je z žalskim študentskim klubom spomladi ustanovila nov javni zavod Mladinski center Žalec. Kot pojasnjujejo ustanovitelji, naj bi bil javni zavod osnova za dejavno delo na področju mladinske dejavnosti v občini ter temelj za pridobivanje finančnih sredstev za tovrstno dejavnost v okviru razpisov v Sloveniji in Evropski uniji tako za programski kot tudi investicijski del. Novembra je vodenje zavoda prevzel Tomaž Kozovinc, dosedanji predsednik Kluba študentov Žalec.

Kot so sporočili iz žalske občine, ki bo za delovanje zavoda namenila polovico denarja, sta ustanovitelja pri ustanavljanju sledila želji mladih in temu, da ima samostojen zavod za mladinsko dejavnost boljše možnosti za pridobivanje denarja na domačih in evropskih javnih razpisih, ki so ciljno usmerjeni v programe in investicije za mladinsko dejavnost. Na vprašanje, zakaj niso znotraj javnega Zavoda za kulturo, šport in turizem (ZKŠT) Žalec ustanovili področje, ki bi pokrivalo področje mladinske dejavnosti, kot je to urejeno v nekaterih drugih občinah, odgovarjajo: »Dejavnosti zavoda za kulturo, šport in turizem s tremi obsežnimi področji nismo širili, saj so mladi želeli imeti samostojen javni zavod. Pomembno je, da Študentski klub Žalec kot soustanovitelj za delovanje prispeva polovico finančnih sredstev.«

Novembra imenovan nov direktor

Ustanovitelja sta ob vpisu v register na mesto vršilke dolžnosti direktorice imenovala Darjo Orožim, ki je sicer zaposlena v žalski občini. Razpis za direktorja je bil nato objavljen septembra. Kot so pojasnili v občini, se je za direktorsko mesto prijavilo pet kandidatov. Trije, ki so izpolnjevali razpisne pogoje, so se sredi oktobra predstavili članom sveta javnega zavoda, članom komisije za mandatna vprašanja, volitve imenovanja ter priznanja in članom upravnega odbora Študentskega kluba Žalec. Kot so še pojasnili v žalski občini, so bili na razgovor vabljeni Goran Bojčevski, Mitja Matej Novak in Tomaž Kozovinc. Komisijo je s predstavitvijo strateških načrtov in programa poslovnega ter programskega razvoja zavoda najbolj prepričal Kozovinc, takrat še predsednik žalskega študentskega kluba.

»Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s predhodnim mnenjem ustanoviteljev, Občine Žalec in Študentskega kluba Žalec,« so pojasnili v občini ter potrdili, da sta oba ustanovitelja v skladu z odlokom podala predhodno mnenje o kandidatih – na seji sveta zavoda je bil nato Kozovinc na mesto direktorja potrjen z večino glasov.

In s čim je novi direktor najbolj prepričal komisijo? Kot so v odgovoru zapisali v žalski občini, je Kozovinc celostno predstavil delovanje zavoda z vidika vključevanja vseh skupin mladih v občini Žalec in omogočanja njihovega razvoja. Celostno je predstavil poslovni razvoj v prvem letu delovanja, sistemsko je predstavil zagotavljanje sredstev ustanoviteljev in pridobivanje sredstev na podlagi javnih razpisov v Sloveniji in EU. Člani sveta zavoda so bili zadovoljni s predstavljeno kadrovsko politiko in strokovnim delom zavoda ter z načrtom obnove in vzdrževanja objekta, kjer je predvidena širitev, ki poleg osnovnih prostorov predvideva še prireditveni prostor in hostel. Kozovinc je v predstavitvenem programu poseben poudarek namenil pridobivanju denarja na trgu ter promociji zavoda in njegovih storitev.

»Mladi želijo avtonomijo in svoj prostor«Tomaž Kozovinc zelo dobro pozna »mladinsko sceno« v Žalcu. Več let je namreč vodil tamkajšnji študentski klub in z ekipo skrbel, da nekdaj tradicionalne prireditve niso povsem utonile v pozabo. Je eden tistih, ki že nekaj let glasno opozarja, da je treba dati mladim več besede pri upravljanju in jim predvsem v domači občini ponuditi možnost osebnega razvoja ter pridobivanja znanj, s čimer bi zagotovili, da bi se po šolanju vračali domov.


Kot je povedal novi direktor Zavoda Mladinski center Žalec, se trenutno ukvarja z vsem potrebnim za vzpostavitev delovanja zavoda in pripravo vsebinskega ter finančnega načrta za leto 2021. »Prostore v Aškerčevi ulici 13 je treba obnoviti, da bodo vsaj do predvidene obnove in gradnje prizidka v letu 2022 primerni za izvajanje osnovnih dejavnosti administracije mladinskega centra, kupiti je treba osnovno opremo, skleniti pogodbe s partnerji na računovodskem, telekomunikacijskem in ostalih področjih,« našteva trenutne zadolžitve. Ob tem izpostavlja tudi dobro komunikacijo z ustanoviteljema: »Za zdaj sta se izkazala kot odlična partnerja. Na nek način skupaj orjemo ledino, saj je zavod res še čisto svež.« Seveda je pogled vseh, ki pri projektu sodelujejo, že usmerjen tudi v prihodnje leto, ko bodo, kot pravi direktor, mladinskemu centru dodali tudi vsebino.

Kako trenutne epidemiološke razmere vplivajo na začrtane cilje?
Če se je marca zdelo, da moramo potrpeti 14 dni in bo vse mimo, se zdaj več kot očitno zavedamo, da bo vsaj še nekaj časa epidemija koronavirusa naša resničnost. Trudimo se, da bi bil vpliv na začrtane cilje čim manjši, delovanje pa je seveda treba konkretno prirediti. Tako se s soustanoviteljem Študentskim klubom Žalec, ki ima ob izvajanju trenutnega letnega načrta podobne težave, že pogovarjamo o vzpostavitvi skupnega multimedijskega studia, iz katerega bomo koordinirali dogajanje, skrbeli za prenose delavnic, izobraževanj in drugih vsebin v živo. Razmišljamo tudi o povezavi z lokalno televizijo, ki jo je mogoče spremljati v večini programskih shem in bi lahko z njo nagovorili tudi druge ciljne skupine. Če kdo, smo mladi tisti, ki smo vajeni hitrih sprememb in lahko narekujemo inovacije, zato sem prepričan, da bomo začrtane cilje kljub omejitvam z inovativnimi spremembami brez težav izpeljali.


Zakaj žalska mladina potrebuje samostojen javni zavod?
Da si mladi v Žalcu takšen zavod želimo, je bilo v zadnjih letih večkrat izpostavljeno, povedano in tudi utemeljeno. Mladi potrebujemo avtonomijo in prostor, ki ga bomo začutili kot svojega. Znotraj že vzpostavljenih zavodov v občini bi bilo to zelo težko izvedljivo. Kot direktor moram seveda izpostaviti še prednosti, ki se nam zato, ker gre pri glavni dejavnosti zavoda za delo z mladimi, odpirajo tako na razpisih Evropske unije kot Slovenije. Trend izseljevanja mladih je v zadnjih letih v občini zelo opazen in več kot očitno so potrebne korenite spremembe. Menim, da je profesionalizacija mladinskega organiziranja na lokalni ravni prvi korak. Zavod je zaživel, načrti so veliki. Prostore s hostlom in z večnamensko dvorano po že izdelani idejni zasnovi načrtujemo za leto 2022 in takrat bomo lahko delovanje še nadgradili. Vem, da bomo z dobrim delom, odlično vsebino in s pravim odnosom poskrbeli za bolj kakovostno življenje mladih v občini Žalec.

Preberite več v Novem tedniku!

DELI DOGODEK

PREVERI ŠE OSTALE NOVIČKE

PODJETNIŠKI INKUBATOR

Postanite del podjetniške skupnosti Spodnje Savinjske doline – izpolnite anketo! V Žalcu se načrtuje vzpostavitev podjetniškega inkubatorja, ki bo omogočal podporo podjetnikom iz celotne Spodnje

Preberi več

PROMEN-ART: Lara Ocvirk

V svoji slikarski praksi me zanima narava sama po sebi, kot tudi narava ženske. V slike vključujem elemente sonca, rastlinja, življenja, maternice in svetlobe, iz

Preberi več