BOBNARSKA DELAVNICA

BOBNARSKA DELAVNICA

BOBNARSKA DELAVNICA

27 27 people viewed this event.

Delavnica skupinskega igranja tolkal, študij ritma, kontemplacija ob igranju.
Šamanski bobni, afriški bobni, ropotulje, tolkala, glasovi in drugo in tretje.
Začutimo ritem, dojemimo kako smo lahko lepo podprti, videni, slišani.

To register for this event please visit the following URL:

 

Date And Time

08.08.2023 ob 18:00

Share With Friends