ŽALEC OŽIVLJA!

ŽALEC OŽIVLJA!

ŽALEC OŽIVLJA!

85 85 people viewed this event.

V sklopu projekta MLADINA ODLOČA ste mladi izglasovali tudi projekt ŽALEC OŽIVLJA!

Tako bomo nekaj dni pred Svetovnim dnevom oživljanja na tržnici v Žalcu ponavljali oživljanje in nudenje prve pomoči.

Za prenos znanja bodo poskrbeli:
Zveza študentov medicine Slovenije
Rdeči križ Žalec
Prostovoljno gasilsko društvo Žalec

O projektu Slovenija oživlja!:
“Teče že deveto leto, odkar je bil 16. oktober razglašen za Evropski dan oživljanja. Teče tudi že četrto leto, odkar se je dogodek razširil po obsegu sodelujočih držav in se preimenoval v Svetovni dan oživljanja. Globalni akciji ozaveščanja se pod okriljem Zveze študentov medicine Slovenije tudi letos pridružujemo študenti medicine iz obeh slovenskih fakultet, skupaj s

  • študenti petih zdravstvenih fakultet,

  • člani Zveze tabornikov Slovenije,

  • člani Zveze slovenskih katoliških skavtinj in skavtov,

  • predstavniki območnih združenj Rdečega križa Slovenije.

V partnerstvu s Slovenskim reanimacijskim svetom in Rdečim križem Slovenije organiziramo vseslovensko akcijo “Slovenija oživlja!”. V okviru te želimo vsem laikom predstaviti pomen hitrega in pravilnega ukrepanja v primeru srčnega zastoja, znanje oživljanja pa kot veščino ki rešuje življenja.

Zadnje raziskave kažejo, da se vse manj laikov odloča nuditi temeljne postopke oživljanja osebi v srčnem zastoju v času epidemije koronavirusa, četudi je ta oseba njihov znanec, družinski član. Zato bomo letos naslovili tudi to temo, pereča vprašanja v povezavi z njo, ter prilagojene smernice za oživljanje v času epidemije COVID-19.”

Znanje rešuje življenja, zato se tudi vi pridružite akciji ŽALEC OŽIVLJA!

Mesec oktober pa je tudi mesec POŽARNE VARNOSTI, tako se nam bodo pridružili tudi gasilci iz PGD Žalec, kaj vse bodo prinesli s seboj pa naj ostane še skrivnost.

To register for this event email your details to anja.oset@mc-zalec.si

Register using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Date And Time

13.10.2021 ob 16:00

Share With Friends