MLADINA ODLOČA 2024

Prijave odprte!

Oblikuj Žalec po svoje!

Tukaj je ponovno naš projekt, kjer je osnovna ideja slediti že razviti ideji participativnega soodločanja, ki ga imajo odločevalci ter to idejo predrugačiti do te mere, da še vedno govorimo o demokratičnem soodločanju in porabljanju sredstev, tokrat Mladinskega centra Žalec. 

MLADINA ODLOČA je priložnost, da se uresničijo ideje mladih za projekte in spremembe v občini Žalec, ki bodo pozitivno vplivale na naš vsakdan.

Izboljšajmo kakovost življenja mladih v občini Žalec

Mladinski center Žalec preko projekta MLADINA ODLOČA poziva mlade iz občine Žalec k oddaji predlogov za mladinske projekte v občini za leto 2024. Za uresničitev projektov je letos namenjenih 3.000,00 €. Mladi tako z oddajo svoje pobude, kasneje pa še z glasovanjem za najboljše tri predloge po svojem mnenju razporedijo sredstva med predlagane projekte. Mladinski center Žalec pa bo izvedel projekte z največ glasovi. 

PRAVILA SODELOVANJA

  • je prijavljen s strani občana/občanke občine Žalec, ki šteje najmanj 15 in največ 30 let;
  • je namenjen mladim;
  • sledi smernicam Lokalnega programa za mlade v občini Žalec 2014-2020+;
  • je skladen z zakonodajo in akti MCŽ;
  • je v izvedeni pristojnosti MCŽ;
  • je finančno ovrednoten med 200,00 EUR in 800,00 EUR, z vključenim DDV;
  • je v celoti izvedljiv do 15. 12. 2024.

ODDAJ SVOJ PREDLOG!