IG_profilna-45

Namera o sklenitvi neposrednih njemnih pogodb

Mladinski center Žalec, Aškerčeva ulica 13, 3310 Žalec kot upravljalec objavlja namero o sklenitvi neposrednih najemnih pogodb za prostore v stavbi na naslovu Mestni trg 3, Žalec.

Ponudbe za najem se pošlje v pisni obliki po pošti na naslov upravljalca ali po elektronski pošti: info@mc-zalec.si, do vključno 30.7. 2023.

Že prejete vloge v predmetni zadevi se štejejo za izjavo o interesu. V primeru več ponudb in/ali izjav za najem enega prostora bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Najemne pogodbe bodo sklenjene po preteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Mladinskega centra Žalec.

Najemnina za najem prostora se bo poravnala v 15 dneh od sklenitve najemne pogodbe na podlagi izstavljenega računa. Plačilo najemnine v roku iz najemne pogodbe bo bistvena sestavina pogodbe.

Informacije o stvarnem in pravnem stanju nepremičnine ter informacije o ogledih dobijo interesenti na naslovu upravljalca Mladinski center Žalec, Aškerčeva ulica 13, 3310 Žalec, tel. št. 03 710 22 30. Kontaktna oseba: Neža Zagoričnik.

Upravljalec nepremičnine lahko postopek do sklenitve pogodbe ustavi.

DELI DOGODEK

PREVERI ŠE OSTALE NOVIČKE

DOBRODELNI KONCERT

Vabljeni na dobrodelni koncert, katerega sredstva se bodo namenila v odpravljanje posledic letošnjih poplav.  V petek, 8. septembra 2023, bodo od 18. ure dalje v

Preberi več

ODPRT JE DNEVNI CENTER

Novo šolsko leto je tu in ponovno je odprt DNEVNI CENTER! Najdete ga na naslovu Mestni trg 3, 3310 Žalec (bivši Hotel Rubin). Pridi in

Preberi več