Tudi mladi SMO aktivni!

Tudi mladi SMO aktivni!

Tudi mladi SMO aktivni!

47 47 people viewed this event.

V mesecu aprilu, v okviru Evropskega tedna mladih, v Mladinskem centru Žalec načrtujemo prav poseben dogodek – Tudi mladi SMO aktivni! Na dogodek, ki bo potekal v ponedeljek, 22. aprila, ob 17. uri, vabimo učence višjih razredov, dijake, učitelje, profesorje …

O DOGODKU
V okviru Evropskega tedna mladih, ki poteka pod sloganom ´Izrazi svojo vizijo´, bomo letos pripravili projekt z naslovom Tudi mladi SMO aktivni! Dogodek bo odlično sovpadal z Dnevom Zemlje, ki se praznuje natanko 22. aprila, ko se odvijajo dogodki osveščanja s področja varovanja okolja. V ta namen bomo v goste povabili predstavnike projektne skupine Young demo. Z njihovo pomočjo bomo odgovorili na vprašanja vezana na Evropski parlament. Poudarek bo na okoljskih, podnebnih in trajnostnih tematikah, saj gre za prioritete EU, v okviru katerih so zastavljene določene strategije, načrti in cilji s katerimi se v organizaciji ukvarjajo od samega začetka.
Med nami bo tudi Vid Žveglič, dijak Gimnazije Slovenske Konjice in predsednik Otroškega parlamenta. Predstavil bo svojo vlogo v Otroškem parlamentu in poudaril pomen aktivne vključitve mladih v soodločanje na vseh nivojih družbenega življenja, ne zgolj politične participacije, udeleževanja volitev ipd., ampak tudi širše – za splošno družbeno korist. Predstavil bo svoj doprinos družbi s področja prostovoljnega gasilstva, udejstvovanja na kulturnem področju in še kje. V zaključku se bo dotaknil pomembnosti vključevanja mladih v boj proti podnebnim spremembam ter pokazal in dokazal, da mladi SO aktivni.
Primer dobre prakse v lokalnem okolju v boju proti podnebnim spremembam pa bo v zaključku predstavil še Andrej Fideršek, soustanovitelj civilne iniciative Zero waste Žalec. Pred nekaj leti je kupil 130 let staro hišo in jo obnovil tako, da je nastala zero waste hiša brez odpadkov. Projekt Zero Waste House je prijavil tudi na evropski razpis New European Bauhaus in med 2000 prijavljenimi osvojil prvo mesto. Cilj dogodka je vzpodbuda mladim k aktivnemu državljanstvu, k razvijanju njihovih lastnih idej, odpreti prostor za pogovor in kritično mišljenje. Naj dobri zgledi vlečejo naprej!

Lepo vabljeni!

VSTOP PROST

To register for this event email your details to sara.tamse@mc-zalec.si

Register using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Date And Time

22.04.2024 ob 17:00

Share With Friends