SOLIDARNOSTNI PROJEKT:

SOLIDARNOSTNI PROJEKT:

SOLIDARNOSTNI PROJEKT:

40 40 people viewed this event.

🇸🇮SLOVENSKO-🇦🇱ALBANSKI PLESNO-GLASBENI VEČER

Tokrat bomo raziskovali svet kulture v Albaniji. Osredotočili se bomo na glasbo in ples. Vse zainteresirane vabimo, da se nam pridružite.
Vašo prisotnost potrdite na mail 👉 info@mc-zalec.si.

Dogodek pripravljamo v sodelovanju s Hišo sadeži družbe Žalec, kjer se bo tudi odvijal.

Projekt sofinancira EU.
————————————————————————————————————

VEČ O PROJEKTU

Ideja projekta je zasnovana predvsem na skupni prepoznavi problematike lokalnega okolja, ki znatno vpliva na kakovost življenja manjšin, hkrati pa se v okolju pojavlja medkulturna napetost. S projektom želimo vsaj delno osmisliti to napetost, se
o njej pogovoriti, jo prepoznati in nanjo reagirati. Kljub vse večjemu porastu albanske skupine prebivalcev v okolju ni prišlo do pozitivnejših sprememb. Nasprotno, nastala so trenja, ki postajajo vse bolj vidna. Zavedamo se, da projekt problematike
ne bo razrešil, zagotovo pa bo prvi korak k naslavljanju stereotipov in zavedanja, učenja o priseljencih.

Pri širši publiki želimo razširiti dejstvo, da gre na koncu dneva za ljudi, ki so sosedi, prijatelji in ne tretjerazredni državljani. Želimo jim prikazati, da so to ljudje, ki imajo za seboj težke zgodbe, hkrati pa v obstoječe okolje prinašajo sveže spremembe in novosti. Zavedamo se, da je strah v začetnih fazah seveda pričakovan, a omenjena skupina je v okolju že več let, zato želimo strah direktno nasloviti in dokazati, da ni utemeljen.

Projekt predvideva zabavne dogodke, katerih glavni namen je povezovanje in sproščanje. Preko tega bomo posameznikom iz okolja pomagali lažje premagati morebitni strah. Končni izdelek, knjižica, bo na voljo v e-obliki, nekaj izvodov pa tudi v papirnati. Predstavljala bo prvi korak pri medkulturnem povezovanjem v okolju. Glavni cilj je torej javnost poučiti o skupini, ki ima znatno manj priložnosti. Naprej pa so cilji ti, da se na zabaven a poučen način kulturo predstavi in omogoči varen prostor za dialog. 

To register for this event email your details to sara.tamse@mc-zalec.si

Register using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Date And Time

12.06.2024 ob 18:00

Share With Friends